Toyenkontoret.no

Utformingen av kontoret er noe som endrer seg over tid. I den senere tid har kontorene beveget seg mer mot et åpent miljø hvor man ikke nødvendigvis har egen plass. Dette er både verdsatt og hatet blant de ansatte. Mye avhenger nok av hva slags arbeid du har og hva slags personlighet du er. Noen liker å ha liv og bevegelse rundt seg mens andre liker å ha det helt stille for å kunne konsentrere seg fullt ut.

Hva sier forskningen om hvordan ulike typer kontormiljøer påvirker ansatte?

Vi starter med aktivitetsbaserte kontorer som har vært mye på agendaen de siste årene. Det betyr at du ikke har noen faste plasser, men arbeidsplassen velges etter oppgave. Det er vanligvis forskjellige soner som en rolig del og områder hvor man kan møtes og snakke.

 

Denne typen kontorer har vist seg å være populære i Sverige, Nederland, Australia og New Zealand. Hvorfor disse landene? Vel, det vi kan se til felles for disse landene er at de ikke har en slik hierarkisk kultur og har en tendens til å ha uformelle arbeidsplasser. Dette kan være årsaken til at de da lettere tilpasser en uformell kontorstruktur som et aktivitetsbasert kontor.

Hvordan påvirker et aktivitetsbasert kontor din helse og velvære?

Det er ikke noe enkelt svar her og det er ikke mulig å si at det er bra eller dårlig. Det avhenger av situasjonen. For eksempel i en bedrift som jobber mye gjennom møter, team og prosjekter, pleier dette å være en veldig positiv løsning på kontorer. Noen studier viser at kontorbytte i løpet av dagen kan forebygge problemer med nakke og skuldre.or.