Toyenkontoret.no

På den annen side viser forskning at for den enkeltes helse er det å foretrekke å ha eget kontor.


Verst av alt er et kontorlandskap med faste steder hvor du ikke har mulighet til å gå bort for å ta telefoner eller for å kunne fokusere på jobben. Dette var imidlertid en type kontor som ble svært populær for flere år siden før mange begynte å gå over til aktivitetsbaserte kontorer.


Ikke overraskende, hvis man ser på dette, er de som har endret seg fra kontorlandskap til aktivitetsbasert mest fornøyde og de som har endret seg fra eget kontor til aktivitetsbasert kontor minst fornøyde. Det er også mer vanlig at ledere liker et aktivitetsbasert kontor enn ansatte.

Hvordan velge et kontor?

Ta utgangspunkt i virksomheten din og hvordan du vanligvis jobber. Har dere mange møter og trenger å diskutere ting med hverandre. Bruker du mye tid på telefonen eller trenger å konsentrere deg om å skrive. Det viktigste er nok å involvere de ansatte i prosessen med å skifte kontortype. Spør dem hva de trenger i arbeidet sitt?