Toyenkontoret.no

Flex office er det siste i rekken av kontorløsninger. Det betyr at du har mindre kontorplast enn du har ansatte. Hensikten her er å spare penger på kontorlokaler. Dette kontoret jobber på arbeidsplasser hvor mange er på møter, reiser eller jobber andre steder.

 

Her har du ikke fast arbeidsplass, men du tar den plassen som passer deg den dagen og er ledig. Forskjellen fra et aktivitetsbasert kontor er at det skal være en plast for alle ansatte eller flere. På et aktivitetsbasert kontor skal ikke formålet være å spare penger på kontorlokaler uten for eksempel økt samarbeid, innovasjon og kunnskapsoverføring.

 

På den annen side er det vanskelig å forske og se hvordan ansatte tenker om de ulike kontorløsningene. Til dels blandes det ofte om det er et aktivitetsbasert eller flekskontor og det er også slik at man ikke vet om personalet er det samme over tid eller er byttet ut. Det tar 4-5 år å evaluere innføringen av et aktivitetsbasert kontor og i løpet av den tiden kan personalet skiftes ut.